När vi drog igång Organization Unlimited International I.N.A. (som vi hette först) hade vi tur att jag och Ami jobbade på Vecko-Revyn. Göran Arvinius var då marknadschef och VR höll på att göras om till ungdomstidning. Jag/Ami och vårt företag fick därför projektleda ett antal olika roliga evenemang.

 

I den vevan fick Göran kontakt med marknadschefen på Levis som vid den tidpunkten hette Claes Bohman (numera Bohmans Nätverk) och marknadschefen på JC. De tre herrarna hade fått inspiration från ett evenemang i USA som hette ”Ride & Tie” som de nu ville omforma till ”Roll & Bike”, eftersom rullskridskor just då var väldigt inne. Tävlingen var en slags stafett med rullskridskor och cykel, där man växelvis skulle cykla eller åka rullskridskor.

Vi gjorde en testkörning – då även bilden till logon togs. De som är med på bilden/i logon är Mikael Bolyos (numera gift med Marie Fredriksson) och Peter Andersson från JC. Redan vid det tillfället efterlyste jag en TÄVLINGSLEDARE i teamet, så att vi skulle få kompetens gällande allt som gällde själva tävlingsmomentet. Men det tyckte inte herrarna Arvinius, Bohman och Andersson behövdes, utan Claes tog på sig det formella ansvaret och jag och Ami fick sköta i stort sett all administration och väldigt mycket planering.

Tänk er två 24-åriga tjejer som fick ta (alltför) stort ansvar för att planera upp och administrera en LANDSOMFATTANDE tävling i Göteborg, med avslutande konsert på Scandinavium med bland annat Magnus Uggla, Kenta och Noice!

Det var uttagningstävlingar i hela Sverige, tävlingssträckning skulle tas ut, polistillstånd som skulle ordnas, deltagare som skulle fraktas med bussar, cyklar som skulle polletteras, ombyten, vätskekontroller som skulle planeras etc etc etc.

Det finns bara ett ord som kan beskriva tävlingsdagen – i alla fall i mitt medvetande: KATASTROF! Bussar som körde fel, cyklar som inte var märkta och blandades ihop, deltagare som inte fick mat i tillräcklig omfattning, för lite vätskekontroller, frustrerade deltagare, arga föräldrar, irriterade personer högt och lågt. Att vi tog oss igenom den dagen är ett under!

Men denna traumatiska dag har faktiskt format resten av mitt yrkesliv! Jag vet nu – när jag nu nästan 40 år senare kan titta i backspegeln – att mitt behov av att vid alla våra event ha kontroll över så mycket som bara går och alltid planera utifrån ett ”worst case scenario” härrör från Roll & Bike och Göteborg 1980.

 

Där och då gav jag (omedvetet) löftet till mig själv att ALDRIG mer utsätta mig för den totala maktlöshet som det innebär att tappa kontrollen över händelserna och befinna sig mitt i ett inferno!! Det har jag och Organization Unlimited hållit sedan dess!!