Vattenfall 2008 & 2009 

Hösten 2008 genomförde Vattenfall en stor klimatkonferens. Huvudtalare var USA:s tidigare utrikesminister Madeleine Albright som tillsammans med Maud Olofsson och Vattenfalls VD Lars G Josefsson intervjuades av moderatorn Stina Dabrowski. Deltagarna bestod till stor del av näringslivets högsta företrädare. Efter seminariet fortsatte alla med mat och mingel på Vattenfalls huvudkontor i Stockholm. 

Ansvariga för hela evenemanget var Micael Bindefeld AB som tagit in F12 och Organization Unlimited som samarbetspartners för genomförandet.  Uppdraget var dels att bygga upp det som krävdes för seminariet på Park, både vad gällde entré, foajé, teknik och scen och att därutöver skapa en grön, lummig miljö i foajé och på hela innergården i lokalerna på Sturegatan.   

Tillsammans med våra egna leverantörer/samarbetspartners – inte minst med hjälp av Helen Magnusson på Hässelby Blommor – så lyckades vi göra om allt till en grön oas. En oas där kockar och övrig personal från F12, under ledning av Alexandra Sundin och Danyel Couet, serverade fantastiskt god mat. 

Uppdraget var spännande och en stor utmaning, men blev fantastiskt bra. Det ledde även till en uppföljning i samma tema i samband med en annan klimatkonferens som Vattenfall genomförde ett halvår senare.  

Dessutom fick vi även genomföra ett separat konsultuppdrag för Vattenfall under våren, gällande deras internservice och hur man skulle kunna utveckla denna på bästa sätt.