Google

oui event kund google

Google 2007 

Våren 2007 fick OUI på uppdrag av Gyro International och Stureplansgruppen i uppdrag att inreda Stureplansgruppens konferenslokal samt restaurant V i ”Google-känsla”. Uppdraget var en del av den konferens som Gyro anordnade för Google:s svenska del.   

För oss var det ett uppdrag som nästan uteslutande gällde dekor och att skapa en inramning som tydliggjorde Google som kund/gäst för dagens och kvällens evenemang. 

Men ett dekoruppdrag handlar sällan eller aldrig ENBART om dekor.   Att inreda en lokal, att skapa en dekor och en känsla som tydliggör vem arrangemanget är FÖR kräver alltid att man fokuserar på välkomnande känsla och bra flöden. Att ha detta som utgångspunkt är en kunskap byggd på engagemang och erfarenhet, som vi inkluderar i alla uppdrag vi gör.  

Var i entrén och lokalen skall olika funktioner finnas? Var skall garderoben skapas (om det inte finns en befintlig) var skall buffén ställas för att undvika köer, hur skall scen och teknik byggas upp för att se och höras av alla på bästa sätt, hur skall man duka och planera för köket om det är en sittande middag… Listan på checkfrågor kan göras väldigt lång, även i ett till synes ganska litet uppdrag som mest handlar om dekor. 

På restaurant V så jobbade vi mycket med vitt och Googles logo och färger.  I allt från entrén från Sturegatan där en sublimeringsmatta med logotypen fanns utlagd, och färgade lampor och annan dekor ledde upp till matsalen. Där kläddes nischerna invändigt med vita skivor och i varje nisch ställdes sedan en cylindervas med stenar, blommor och flytljus i respektive Googlefärg samt en stor logo i frigolit på väggen.  

Mycket av dessa dekorinslag är vanliga på event idag. Men för ett antal år sedan – då eventet genomfördes – var mycket av det vi då arbetade med nytt och inte alls vanligt förekommande. Gyro var väldigt nöjda och uppdraget ledde till många fler dekoruppdrag för Stureplansgruppen! 

Färdigheter

Upplagt på

januari 30, 2018